Elmaların Babası: Alma Ata – Macro

0
Kazak pazarını diğer çokuluslu araştırma şirketleri feth etmeden biz etme­liyiz. Bu aynca, ata toprak­larımız ve Kazak soydaşları­mız için yerine getirmemiz gereken önemli bir görev". Bu düşüncelerle havaala­nında uçağımızın kalkması­nı bekliyoruz. Uzun bir yol­culuk bizi bekliyor, İstan­bul'dan Alma Ata'ya toplam...

Nefti Kokulu Bir Başkent: Bakü – Macro

0
Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'ye ilk ziyaretim haziran ayının ortalarında vaki oldu. Azerbaycan, bu yıl ziyaret ettiğim eski sosyalist ülkelerden beşincisi. Azer­baycan'ın gerek Türk kökenli oluşu, gerekse nüfusun büyük çoğunluğunun müslüman olması dolayısıyla farklı bir ülke göreceğimin bilinciyle yola çıkıyo­rum. Ama...

İkiye Bölünmüş Bir Şehir: Budapeşte – Macro

0
İkiye bölünmüş bir şehir: BUDAPEŞTE 1 Mayıs günü Macar Hava    Yolları    ile Prag'dan Budapeşte'ye hareket ettik. Tur reh­berimiz hareket saatinden 3 saat önce havaalanında olacak şekilde, sabah erkenden otel lobisinde buluşmamızı istedi. Polis farklı Prag Havaalanına, uçuş sa­atimizden yaklaşık 3 saat önce geldik, lyı ki...

Kafka’nın Şehri: Prag – Macro

0
Seyahat öncesi, şirket merkezimizden Prag'daki hava koşullan, kalacağımız otel ve özellikleri, havaala­nından şehire gelmek için ödeyeceğimiz taksi parası vs konularında bilgilendirici bir faks aldım. Faksın so­nunda, "yanınızda mutlaka bir çift rahat ayakkabı geti­rin ve ilk gece yapılacakolan hoşgeldiniz partisine katılabilmek için, mutlaka sabah erken saatlerdeki uçuşlan tercih...

Yeni Dış Ticaret Rejimi – İktisat Dergisi Sayı 233

0
Yeni Dış Ticaret Rejimi ve 1977’de Yayınlanan Bir Makalenin Düşündürdükleri İKTİSAT DERGİSİ NİSAN 1984 İ. Hayri CEM, İstanbul Üniversitesi Nedense, Türkiye'nin gerek ekonomik gerekse siyasi hayatında alınan önemli kararlar, alındığı günün tarihiyle anılır. 6 Ağustos, 12 Mart, 12 Eylül, 24 Ocak, 6...

Ekonomik Sistemler – İktisat Dergisi Sayı 230

0
(Uygulamada Kapitalizm ve Sosyalizm) /. Hayri Cem İstanbul Üniversitesi Ekonomik Sistemler (Uygulamada Kapitalizm ve Sosyalizm) / J.M. Albertini / Çeviren: Prof. Dr. Cafer Unay /Beta Basım Yayım Dağıtım 1983 / 184 sayfa "Capitalismes et Socialismes l'epreuve" adlı orjinalin-den Türkçeye çevrilen bu yapıt, ilk kez 1970 yılında...