AVRUPA BİRLİĞİ DİJİTAL EYLEM PLANI

0
4320

AVRUPA BİRLİĞİ DİJİTAL EYLEM PLANI

Endüstri 4.0’ın sadece üretim sistemi olmadığını, tüm yaşamımızı kökten değiştireceğini önceki yazılarımda sıklıkla anlatmaya çalışmıştım. Bu değişim o kadar hızlı yaşanmaktadır ki, toplumun tüm kesimlerinin, her yaştan bireylerin, özel ve kamu kurumlarının gelişmeleri yakalayabilmeleri ve yeni yaşam düzenine uyum sağlayabilmeleri için eğitim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu, bu ihtiyacı giderebilmek için, tüm birlik üyesi ülkelerde uygulanmak üzere, bir eylem planı hazırlamıştır.

Hem sivil toplum kuruluşlarında hem de eğitim kurumlarında yürütülmesi gereken eğitim programlarını ve süreçlerini içeren bu planın çevirisi aşağıda yer almaktadır. Mümkün olduğu kadar yorumlarımı katmamaya çalıştım. Şahsi yorumlarımı ve dikkat çekmek istediğim bölümleri italik ve bold karakter ile yazdım.

DİJİTAL ÇAĞDA EĞİTİM

Avrupa’nın dijital dönüşümü, yapay zekâ (AI) ve bulut bilişim gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle hızlanmaya devam ediyor.

Dijitalleşme, beraberinde birçok yeni fırsat getirirken aynı zamanda önemli toplumsal zorluklar da sunuyor. Dijital teknolojiler, esnekliği ve yaratıcılığı artırabilirler, verimliliği ve öğrenme sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olabilirler. Bununla birlikte, yanlış bilgilendirme gibi fenomenler, aynı zamanda açık, demokratik toplumları baltalamak ve savunmasız grupları daha da marjinalleştirmekle tehdit ediyor.

Eğitim amaçlı teknoloji entegrasyonu, Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinde geride kalmaktadır. Dijital altyapı ve ekipman tedariğinin yanı sıra dijital yetkinliklerin varlığı ile ilgili farklılıklar devam etmektedir.

Dijital çağda gelişmek ve topluma olumlu bir şekilde dahil olmak için gerekli becerilere ve yetkinliklere yatırım yaparak, vatandaşları gittikçe daha bağlantılı, küreselleşmiş bir geleceğe hazırlamak çok önemlidir.

Yüksek kaliteli ve kapsayıcı dijital eğitim ve öğretime doğru

Dijital Eğitim Eylem Planı, üye devletlerin ve eğitim – öğretim kurumlarının fırsatları değerlendirmelerine ve dijital çağın getirdiği zorlukları aşmalarına yardımcı olacak önlemler sunar.

Komisyon, teknoloji kullanımını ve eğitimde dijital yeterliliklerin geliştirilmesini desteklemek için 11 eylem içeren bir Dijital Eğitim Eylem Planı kabul etmiştir.[1]

Eylem Planının, AB üye devletlerinin dijital çağdaki eğitim zorluklarını ve fırsatlarını yerine getirmelerine yardımcı olacak önlemler belirleyen üç önceliği vardır:

Öğretim ve öğrenim için dijital teknolojiden daha iyi yararlanma (1 – 3 arası işlemler)

Eylem 01 – Okullarda internet bağlantısı

Eylem 02 – SELFIE (öz-yansıtma) aracı ve 0kullar için rehberlik planı

Eylem 03 – Dijital imzalı belgeler

Dijital yeterlilik ve becerilerin geliştirilmesi (4 – 8 arası eylemler)

Eylem 04 – Yüksek eğitim merkezi

Eylem 05 – Açık bilim becerileri

Eylem 06 – Okullarda AB kod haftası

Eylem 07 – Eğitimde siber güvenlik

Eylem 08 – Kızlar için dijital ve girişimcilik becerilerinde eğitim

Daha iyi veri analizi ve öngörü ile eğitimi geliştirme (9 – 11 arası eylemler)

Eylem 09 – Eğitimde BİT (Bilgi İletişim Teknolojileri) çalışmaları

Eylem 10 – Yapay zeka ve analitik

Eylem 11 – Stratejik öngörü

 

EYLEM 1 – OKULLARDA İNTERNET BAĞLANTISI

Nedir?

Eylem, okullar için yüksek kapasiteli geniş bantın yararları konusunda farkındalığı artırmayı ve AB ülkeleri arasındaki dijital uçurumun üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır:

Bağlantı için AB’den mali destek hakkında bilgi sağlanması; Gelişmiş bağlantı için okullara bir kupon şeması geliştirmek.

Neden?

AB’deki okulların yaklaşık % 18’inde güvenilir geniş bant bağlantıları yoktur. Okullar genellikle tüm öğrencilere ve öğretmenlere hizmet vermek için tek bir bağlantıya veya aboneliğe güvenir.

AB geniş bant hedefleri, 2025 yılına kadar tüm okulların Gigabit internet bağlantısına erişmesi gerektiğini öngörüyor. (Ülkemizde, evlerimizde kullandığımız internetin maksimum hızı 100 Mbps’dir. Bu hıza ise sadece kablo internet servisinin olduğu yerlerde ulaşılmaktadır. Pek çok yerde 8 Mbps hız ile öğrencilerin online eğitime katılması istenmektedir.)

İnternete bağlı olmak okullara birçok avantaj sunar. Güncel kaynaklara ve özel materyallere erişim; işbirliği için platformlar kullanmak ve aktif öğrenme ve proje çalışmalarını desteklemek gibi. Okullar, video konferans ve video akışı, çevrimiçi yazılım, bulut bilişim ve sanal – artırılmış gerçeklik gibi bant genişliği ağırlıklı uygulamaları kullanıyorlar.

 

EYLEM 2 – SELFIE (ÖZ-YANSITMA) ARACI VE OKULLAR İÇİN REHBERLİK PLANI

Nasıl?

(SELFIE, okulların dijital teknolojileri, öğrenme süreçlerinde nasıl kullandıklarını belirlemelerine yardımcı olan ücretsiz ve özelleştirilebilir bir araçtır. SELFIE, okulların nerede durduklarının bir resmini çekmelerini ve dijital kapasitelerini geliştirmek için bir eylem planı geliştirmelerini sağlar.)

Eylem, Geniş Bant Yetkinlik Ofisleri ağı da dahil olmak üzere, AB’nin bağlantı için sağladığı finansman fırsatları hakkında farkındalık yaratmaya odaklanmıştır. Bu finansman fırsatları, Avrupa Bölge ve Kalkınma Fonu (ERDF) desteği; Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu (EAFRD) ve Bağlantılı Avrupa Tesisi vasıtasıyla sağlanmaktadır.

Wifi4EU şeması deneyimini temel alarak okullarda bağlantıyı desteklemek için bir kupon şeması da geliştirilecektir. (Wifi4EU, Avrupa’nın tüm kamusal alanlarında, parklarında, meydanlarında, kamu taşıtlarında, vatandaşlara ücretsiz internet bağlantısı sunma hizmetidir.)

Geniş bant Avrupa, iyi uygulama veri tabanında 200’den fazla Avrupa geniş bant projesini sergiliyor. Ayrıca geniş bant geliştirme, teknolojik çözümler, iş modelleri, finansman araçları ve geniş bant dağıtım maliyetlerini azaltmak için alınan tedbirlere yatırım konusunda bilgi ve rehberlik sağlar.

(Dijital Tek Pazar, Avrupa Komisyonu’nun, bireyler ve işletmeler için çevrimiçi rekabet faaliyetlerine, adil rekabet, tüketici ve veri koruma koşulları altında, coğrafi engelleme ve telif hakkı sorunlarını ortadan kaldırma stratejisini ifade eder. Dijital Tek Pazar Stratejisinin, üye devletler, Avrupa Parlamentosu ve paydaşlar arasındaki diyalogdan geliştiği belirtilmiştir. Stratejinin, çok yıllık bir kapsamı olduğu ve sadece AB düzeyinde alınabilecek birbirine bağlı eylemlere odaklandığı ifade edilmiştir.

Dijital Tek Pazar, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının güvence altına alındığı ve bireylerin ve işletmelerin çevrimiçi rekabet koşullarında rekabet ve rekabet koşullarında sorunsuzca erişebildiği ve yüksek düzeyde tüketici ve kişisel olarak yer aldığı bir pazardır.

Avrupa Komisyonu, Dijital Tek Pazarı, 10 politik önceliğinden biri olarak tanımladığını belirtmiştir.)[2]

Nasıl katılırım?

Okullar veya belediyeler, geniş bant iyileştirmeleri ve kendi ülkelerindeki veya bölgelerindeki dağıtımları hakkında bilgi için Geniş Bant Yetkinlik Ofisi (BCO) ile temasa geçebilirler. BCO’lar yerel ve bölgesel yetkililere Avrupa veya diğer fonları kullanarak geniş bantlı projelere nasıl yatırım yapılacağı konusunda teknik ve yasal destek sağlar. Her ülkedeki BCO iletişim noktasını bulmak için Üye Ülkelerdeki Geniş Bant sayfasına bakın.

SELFIE okullar için kendini yansıtma aracı ve mentorluk planı

Nedir?

Eylem, okulları aşağıdaki yollarla öğretme ve öğrenme için dijital teknolojilerin kullanımı ile desteklemeyi amaçlamaktadır:

Avrupa’daki herhangi bir okula, dijital teknolojilerin kullanımı konusunda ücretsiz, çevrimiçi bir kendini yansıtma aracı olan SELFIE’yi kullanma imkanı sunmak; teknoloji entegrasyonunun farklı aşamalarında okullar arasında BİT temelli yenilikçi uygulamayı ölçeklendirmek için bir mentorluk planı başlatmak.

SELFIE, ilk, orta ve mesleki okullar için bir öz-yansıtma aracıdır. SELFIE öğretmenlere, öğrencilere ve okul liderlerine öğretmek ve öğrenmek için dijital teknolojilerin kullanımıyla ilgili bir dizi soruya rağmen okulların değerlendirilmesine yardımcı olur. Okullar, kendi durumları için sorular ekleyerek veya değiştirerek aracı özelleştirebilir. Okul, güçlü yanları ve iyileştirilmesi gereken alanları ortaya koyan kişiye özel bir rapor alır. Bu rapor okul içinde tartışılabilir ve bir eylem planının temelini oluşturabilir.

Mentörlük planının amacı:

 • Öğretmenlerin ve okulların birbirlerini destekleyebilecekleri ve öğretme ve öğrenme için dijital teknolojilerin kullanımı konusunda deneyim alışverişinde bulunabilecekleri kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ağ oluşturmak,
 • İşbirliği ve eşler arası öğrenme yoluyla BİT temelli öğretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasını desteklemektir.

Neden?

Öğrencilerin sadece % 20-25’i teknoloji kullanımına güvenen öğretmenler tarafından eğitilmektedir.

Dijital teknolojiler okul eğitimi için bir zorluktur. Yalnızca altyapı veya cihaz sağlamaya odaklanan eylemler karışık sonuçlar verir.

Nasıl?

SELFIE’yi AB ve Batı Balkanlar’daki tüm ülkelere genişleterek.

Okul liderlerini ve öğretmenlerini öğretim ve öğrenim için dijital teknolojilerin uygulanmasına yönelik ‘bütün bir okul’ yaklaşımı geliştirmeye teşvik ederek SELFiE, Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen, sayısal olarak yetkin eğitim kuruluşları (digcomporg) çerçevesine dayanmaktadır. 14 Avrupa ülkesinde 650 genel ve meslek okulundan 67.000’den fazla okul lideri, öğretmen ve öğrenci SELFIE’nin beta sürümünü 2017 Ekim ayında test etti.

Mentorluk planı, okulların dijital teknolojilerin kullanımına yönelik tüm okul yaklaşımlarını destekleyen bir proje olan “Canlı Okul Laboratuvarları” projesinden esinlenmiştir. 2012’den 2014’e kadar 12 eğitim bakanlığını kapsamıştır. Bu tür akran öğrenme etkinliklerine birçok örnek verilebilir. Örneğin; İrlanda’nın “Okullar İçin Dijital Strateji” 2015 – 2020 programı bu kapsamda gerçekleştirilmektedir.

Ne zaman?

2018 sonu: SELFIE tüm resmi AB dillerinde mevcuttur.

2020: Toplumsal Mücadele Programının bir parçası olarak mentorluk planı başlatıldı.

2020 sonu: SELFIE Avrupa ve Batı Balkanlar’da bir milyon öğrenci, öğretmen ve okul lideri tarafından kullanılmış olacak.

 

EYLEM 3 – DİJİTAL İMZALI BELGELER – BLOCKCHAİN

Nedir?

Dijital imzalı belgeler, bir kişiye yeterlilik verilmesini onaylamak için eğitim ve öğretim kurumları tarafından verilen elektronik belgelerdir. Bu belgeye işverenler, eğitim sağlayıcılar veya diğer üçüncü taraflar güvenebilir.

Bu eylem kapsamında, bir üye devletten gelen sertifikaların diğerlerinde anlaşılmasını ve doğru bir şekilde yorumlanmasını sağlamak adına dijital olarak imzalanmış yeterliliklerin verilmesi için ortak bir teknik yaklaşım geliştirilecektir.

Yaklaşım açık standartlara dayanacak ve dijital imzalı niteliklerin depolanabileceği ve paylaşılabileceği yeni Europass platformuna entegre edilecektir.

(Yeterliliklerin aday ülkeler dâhil AB’de açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak ve bu sayede mezunların ve öğrencilerin istihdamını ve hareketliliğini arttırmak amacıyla – Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki – 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı Kararı ile EUROPASS (Avrupa Pasaportu) oluşturulmuştur.

Europass, kullanıcıların yeterlilik ve yetkinliklerini Avrupa ülkelerinde, açık ve kolay bir şekilde anlatabilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Europass birbiriyle koordineli dokümanlardan oluşan, iş arayanlarla işverenler arasındaki iletişimi sınır tanımaksızın geliştiren bir klasördür. Europass sektörler arası olduğu gibi ülkeler arasında da mesleki hareketliliğe yardımcı olmakta ve eğitim ve öğrenimde hareketliliği destekleyerek değer katmaktadır.)[3]

Neden?

Yeni Europass platformunun dijital olarak imzalanmış yeterlilikler bileşeni, Avrupa’daki öğrenciler, mezunlar, işverenler ve eğitim kurumlarının karşılaştığı bazı zorlukları ele alacaktır:

 • Öğrenme süreçleri çeşitlidir ve bu sonuçları elde etmenin farklı yolları vardır.
 • İşverenler, eğitim sağlayıcılar ve diğer kurumlar, sertifikaların ve diğer niteliklerin geçerli ve gerçek olup olmadığını kontrol edebilmelidir.
 • Öğrencilerin sertifikalarını işverenlere veya eğitim sağlayıcılarına elektronik biçimde sunabilmeleri gerekmektedir.

Europass 2004’teki lansmanından bu yana 180 milyondan fazla kez kullanıldı ve bu, zorlukların üstesinden gelmek için ortak bir çözüm sağlayabilir.

Nasıl?

Milyonlarca insan dijital imzalı niteliklerini yeni Europass platformunda veya başka herhangi bir elektronik sitede depolayıp paylaşabilecek, böylece eğitim sağlayıcılarının ve işverenlerin yeterlilikler hakkında güvenilir bilgilere erişmesini kolaylaştıracaktır.

Blockchain in Education (2017) raporu, dijital olarak sertifikalı yeterlilikler için blockchain teknolojisini kullanma potansiyelini araştırıyor.

Komisyon, yeni Europass platformu için hazırlık çalışmalarında dijital sertifikalı yeterliliklerin uygulanması için mevcut çözümleri, kullanım örneklerini ve önerileri analiz etti.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MiT) ve öğrenme makinesi, blok zincirinde dijital imzalı niteliklerin verilmesi ve doğrulanması için Blockcerts açık standardını geliştirdi.

Ne zaman?

Mayıs 2018: Yeni Europass Kararının Kabulü

2018’in ikinci yarısı: Analiz ve geliştirme çalışması

2019 Sonu: Europass’ta dijital imzalı yeterlilik bileşeninin lansmanı

Nasıl katılırım?

Ödül veren kurumlar, dijital imzalı yeterliliklerin verilmesini test etmek üzere Komisyon ile bir pilot projeye katılmaya davet edilir.

Blockchain nedir?

Bir blockchain, bilgilerin bir topluluk tarafından kaydedilmesini ve paylaşılmasını sağlayan dağıtılmış bir defterdir. Bu toplulukta, her üye bilgilerin kendi kopyalarını saklar ve tüm üyelerin güncellemeleri toplu olarak doğrulaması gerekir. Girişler kalıcı, şeffaf ve aranabilirdir ki bu da topluluk üyelerinin işlem geçmişlerini bütünüyle görmelerini sağlar. Her güncelleme, bir “zincirin” sonuna eklenen yeni bir “blok” tur. Protokol, yeni düzenlemelerin veya girişlerin nasıl başlatıldığını, doğrulandığını, kaydedildiğini ve dağıtıldığını yönetir.

 

DİJİTAL YETERLİLİK VE BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ (4 – 8 ARASI EYLEMLER)

EYLEM 4 – YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ

Nedir?

Yükseköğretim kurumlarını (HEI) dijital teknolojileri kullanarak aşağıdakileri yapmak için desteklemek üzere AB çapında bir çevrimiçi platform oluşturulacaktır:

 • Öğrenme ve öğretimin kalitesini ve alaka düzeyini artırmak;
 • Uluslararasılaşmayı kolaylaştırmak;
 • Avrupa’daki HEI’ler arasında daha fazla işbirliğini desteklemek.

Platform, çevrimiçi öğrenme, harmanlanmış / sanal hareketlilik, çevrimiçi kampüsler ve en iyi uygulama alışverişiyle ilgilenen mevcut Avrupa, ulusal ve bölgesel platformlar için bir merkez görevi görecektir.

Platform Erasmus + programı ile desteklenecektir (teklif çağrısı EACEA / 28/2017).

Neden?

Dijital dönüşüm HEI’lere aşağıda belirtilen avantajları sağlayabilir:

 • Öğrenme ve öğretimin kalitesinin ve uygunluğunun iyileştirilmesi;
 • Yükseköğrenimi daha geniş bir yelpazedeki öğrenciler için daha erişilebilir hale getirmek;
 • Yükseköğretim kurumları, araştırma kurumları, işverenler ve daha geniş topluluklar arasında bağlantıların oluşturulması.

Çevrimiçi platform, mevcut çevrimiçi platformlara tek bir erişim noktası olacak ve en iyi uygulamanın tüm HEI’lere yayılmasını geliştirecektir.

Nasıl?

Platform, uluslararası işbirliğini, bilgi ve içeriğin birlikte oluşturulmasını teşvik edecektir.

Platform, HEI’lere aşağıdaki konularda malzeme sağlayacaktır:

 • Akademik personele yenilikçi pedagoji ve müfredat tasarımı eğitimi;
 • Malzeme değişimi ve en iyi uygulamalar;
 • Karma ve dijital öğrenme ve karma hareketlilik;
 • HEI’ler ve işverenler arasındaki işbirliği.

Bu konularda birçok ulusal platform üye devletlerde bulunabilir; bazıları ulusal bir perspektife sahipken bazıları ulusal boyutların ötesinde olabilir. Bu eylem, bu girişimleri Avrupa düzeyine yükseltecektir.

Ne zaman?

Ön teklifler son tarihi: 10 Nisan 2018

Tam tekliflerin son teslim tarihi: 25 Eylül 2018

Aralık 2018: Hibe sözleşmesinin imzası

1 Ocak – 28 Şubat 2019: Proje faaliyetlerinin başlaması

Nasıl katılırım?

HEI’ler ve diğer ilgili taraflar, çevrimiçi platformun lansmanından sonra farkındalığını artırarak bu eyleme katkıda bulunabilir.

 

EYLEM 5 – AÇIK BİLİM BECERİLERİ

Nedir?

Eylem, yükseköğretimde dijital yeterlilikleri ve açık bilim becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Amaç, yükseköğrenim öğrencilerini, öğretmenleri, araştırmacıları ve personeli bilgilendirmek ve eğitmektir. Bu onların toplumsal ve teknolojik zorluklarla başa çıkma programlarını birlikte tasarlamalarını ve birlikte yaratmalarını sağlayacaktır. (Açık Bilim; yapılan tüm araştırmaların verilerinin ve sonuçlarının, yazılan tüm makalelerin, yayınlanan tüm kitapların herkesin erişimine açık olmasıdır. Avrupa Birliği’nin desteğiyle yapılan araştırmalara açık erişim bir zorunluluktur.)

Neden?

 • Araştırmacılar topluluğunun % 50’sinde, vatandaşlık bilgisi bilimi de dahil olmak üzere, açık bilim becerilerinin bulunmadığını ortaya çıkmıştır.
 • Her 4 araştırmacının 3’ünde, açık erişim veya açık veri yönetimi eğitimi yoktur.
 • Açık Bilim becerileri geniş bir alanı kapsar: veri yönetiminden yasal konulara, veri koruma, bilimsel iletişim ve yaygınlaştırma gibi teknik beceriler de dahil olmak üzere pek çok konuyu kapsar.
 • Açık bilimlerde eğitim ihtiyacı ilkokulda başlar, ancak lisans düzeyinde giderek daha önemli hale gelir. Doktora programlarını ve araştırmacıları kariyerlerinin her aşamasında hedef alan beceri eğitimi de hayati önem taşır.

Ne zaman?

2018: Bu girişim, 2018’in ikinci döneminde Erasmus + programı (İleriye Dönük İşbirliği Projeleri) kapsamında bir teklif çağrısı ile desteklenecektir;

2019 – 2021: Bu çağrı kapsamında finanse edilen projeler iki ila üç yıl sürecek.

Nasıl?

Eğitim kursları ve lisans öğrencileri için müfredat aşağıdaki konularda geliştirilecektir:

 • Açık veri, açık erişim, açık ve FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable ) yönetimi, analiz / kullanım / yeniden kullanım, yayınlama ve yayma.
 • Tasarım, geliştirme süreçleri, bilimsel verilerin toplanması, analizi ve iletimi dahil olmak üzere vatandaş bilimi.
 • Lisans öğrencileri için bu eğitim doktora düzeyinde ve ötesinde daha fazla gömülü eğitim için bir temel sağlayacaktır.

Tüm eğitim seviyelerinde yükseköğretimdeki eğitimciler için açık bilim üzerine “eğiticinin eğitimi” kapsamında sürekli mesleki gelişim kursları geliştirilecektir.

Açık Bilim Politikası Platformu (OSPP) kapsamındaki eğitim ve beceri ve ödüllere ilişkin çalışma grupları 2017’de araştırmacılar için iki rapor yayınladı:

 • Açık Bilim Uygulamalarını tam olarak kabul eden araştırma kariyerlerinin değerlendirilmesi
 • Araştırmacılara açık bilim uygulamak için ihtiyaç duydukları beceri ve yeterliliklerin sağlaması

Her iki rapor da açık bilim becerilerini entegre etmenin ve düzene koymanın önemini ve lisans ve yüksek lisans düzeyinde açık bilimin farkındalığını ve anlayışını doktora düzeyinde eğitim ve mesleki gelişime yükseltmenin gerekliliğinin altını çizdi.

 

EYLEM 6 – OKULLARDA AB KOD HAFTASI

Nedir?

Eylem, daha ilkokul, ortaokul ve meslek okullarının AB Kod Haftası’na katılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

AB Kod Haftası, Avrupa’daki gönüllüler tarafından yürütülen taban hareketidir. Söz konuşu hafta, sayısal düşünme, kodlama ve dijital teknolojilerin yaratıcı ve eleştirel kullanımını teşvik ediyor.

Neden?

5 gencin 1’inde temel dijital beceriler yoktur.

Bugün tüm işlerin % 90’ı en azından temel dijital becerilere ihtiyaç duyuyor.

Kodlama, mantıksal düşünme, problem çözme ve yaratıcılığı teşvik eder.

AB Kod Haftası, kodla oluşturmayı kutluyor. Ana fikir; programlamayı daha görünür hale getirmek, gençlere, yetişkinlere ve yaşlılara kodla fikirleri nasıl hayata geçirdiğinizi göstermek, bu becerileri açıklamak ve motive olmuş insanları bir araya getirmektir. Girişim, 2013 yılında Avrupa Dijital Gündemi için Genç Danışmanlar tarafından başlatılmıştır. Kod Haftası her Avrupa vatandaşına kodlamayı keşfetme ve onunla eğlenme fırsatını verir. Hesaplamalı düşünmeyi ve dijital teknolojilerin pasif kullanıcıları yerine yaratıcı olma yeteneğini teşvik eder.

2013’ten bu yana bu girişime katılım şu şekilde gelişti:

 • 2013 yılında: 10.000 kişi, 3.000 etkinlik, 26 ülke;
 • 2014 yılında: 150.000 kişi, 4.200 etkinlik, 36 ülke;
 • 2015 yılında: 580.000 kişi, 7.600 etkinlik, 46 ülke;
 • 2016 yılında: 970.000 kişi, 20.000 etkinlik, +50 ülke.

2017’de Malta, İtalya, Estonya ve Polonya kişi başına en fazla AB Kod Haftası etkinliğine sahipti. Mutlak rakamlarda, İtalya (+16.000) ve Polonya (2.400) okulların yoğun katılımıyla en fazla etkinliğe sahipti. Kod haftasını diğer ülkelerdeki okullara getirmek, çok daha geniş katılımı sağlayabilir ve çoğu çocuğa kodlama, hesaplamalı düşünme ve STEM’e karşı olumlu bir tutum geliştirmede eşit fırsatlar sağlayabilir. (STEM: Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Science, Technology, Engineering ve Math’in) kısaltılması olan bir kelimedir. Eğitim sisteminin bu temel anlayış üzerine kurulması hedeflenmektedir.)

Nasıl?

Amaç, Avrupa’daki okulların % 50’sini 2020 yılına kadar AB Kod Haftası’na katılmaya teşvik etmektir.

Dijital Tek Pazar stratejisinin bir parçası olarak, Komisyon AB Kod Haftası’nı ve bir dizi farklı hedef grup için programlama dahil dijital becerileri geliştirmeyi amaçlayan diğer bağımsız girişimleri desteklemektedir.

Ne zaman?

AB Kod haftası her yıl iki hafta sürmektedir. 2018’de AB Kod haftası 6 – 21 Ekim arasındadır.

Nasıl katılırım?

AB Kod Haftası, kodlama ve dijital yaratıcılığı kutlamayı ve Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarına ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Herkes (okullar, öğretmenler, kütüphaneler, kod kulüpleri, işletmeler, kamu yetkilileri) bir kodlama sınıfı veya etkinliği düzenleyebilir ve CodeWeek.eu haritasına ekleyebilir.

 

EYLEM 7 – EĞİTİMDE SİBER GÜVENLİK

Nedir?

Bu eylem, çevrimiçi ortamda karşılaşılan riskler konusunda farkındalığı artırmayı ve çevrimiçi güvenlik konusunda eğitimcilerin kapasite geliştirmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. İki girişim öngörülmektedir:

 • Çocuklar, ebeveynler / bakıcılar ve öğretmenler için çevrimiçi güvenliği, medya okuryazarlığını ve “siber hijyeni” teşvik edecek, AB çapında siber kültür konusunda bilinçlendirme kampanyası.
 • İlköğretim ve ortaöğretimde siber güvenlik ve siber güvenlik öğretimine pedagojik yaklaşımlar hakkında öğretmenler için karma bir kurs (çevrimiçi ve yüz yüze).

Neden?

 • Her 3 internet kullanıcısından 1’i çocuktur.
 • AB’deki 11 – 16 yaşlarındaki çocukların yaklaşık yarısı en sık internet risklerinden bir veya daha fazlasıyla karşılaşmıştır.
 • Avrupa vatandaşlarının % 51’i siber tehditlerle nasıl başa çıkılacağı konusunda bilgi sahibi değil.
 • Çevrimiçi olmanın potansiyel riskleri konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve güvenli ve sorumlu bir şekilde hareket etme becerileri geliştirilmesi acil bir ihtiyaçtır.

Nasıl?

Evde, okulda, işte ve toplumda çevrimiçi güvenlik sorunları hakkında farkındalığın artırılmasına yardımcı olmak için Avrupa ve ötesinde, Güvenli İnternet Günü de dahil olmak üzere bir dizi etkinlik gerçekleştirilecektir.

İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki 6.000 öğretmene siber güvenlik ve siber güvenliğe pedagojik yaklaşımlar konusunda eğitim verilecektir.

‘Avrupa Çocuklara Yönelik Daha İyi Bir İnternet Stratejisi’ programı, finansal destek, mevzuat ve öz düzenlemeyi birleştirir ve üye devletleri, sanayi ve sivil toplumu içerir. Bu çerçevede komisyon, AB düzeyinde güvensiz ve ‘inHoPE’ tarafından koordine edilen bir ‘Pan – Avrupa Safer Internet’ merkezleri ağını da finanse etmektedir. Betterinternetforkids.eu web sitesi, AB vatandaşları ve Güvenli İnternet topluluğu için çevrimiçi araçlar ve hizmetler için tek bir giriş noktası olarak hizmet vermektedir.

Ne zaman?

# SaferInternet4EU Kampanyası Komiser Gabriel tarafından 2018’in Daha Güvenli İnternet Günü’nde (6 Şubat 2018) başlatıldı. Bu program tüm yıl boyunca eleştirel düşünme, medya okuryazarlığı ve dijital beceriler gibi konuları kapsayan bir dizi etkinlik ve etkinlikle gerçekleştirilecek.

2019 ve 2020’de, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki siber güvenlik hedefli eğitimcilere yönelik karma bir kurs, Avrupa’daki 20 farklı yerde gerçekleştirilecektir.

Nasıl katılırım?

Kampanya, AB’nin Daha Güvenli İnternet Merkezleri ağı dahil olmak üzere AB ve ulusal düzeydeki çeşitli paydaşların çalışmaları üzerine inşa edilecektir.

Gençler ve ebeveynler / bakıcılar, öğretmenler, AB ve ulusal düzeydeki politika yapıcılar dahil olmak üzere AB vatandaşları, kampanyayı makaleler, bloglar, tweet’ler yazarak, kaynakları paylaşarak ve diğer ilgili taraflarla etkileşimde bulunarak,  # SaferInternet4EU Büyükelçisi olabilir.

 

EYLEM 8 – KIZLAR İÇİN DİJİTAL ve GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİNDE EĞİTİM

Nedir?

Dijital ve girişimci yeterliliklerin geliştirilmesi, gençlerin iş piyasasına ve topluma katılımının anahtarıdır.

Bu eylem, ilköğretim ve ortaöğretimdeki kızlar için Avrupa çapında dijital ve girişimcilik becerileri üzerine bir dizi çalıştay düzenlenmesini öngörmektedir.

Bu uygulamalı çalıştaylar, kız öğrencilere teknoloji, girişimcilik ve inovasyon alanındaki kariyerleri düşünmeleri için ilham vermeyi amaçlamaktadır. Kurslar, iş, araştırma ve eğitimden ortaklarla yakın işbirliği içinde yürütülecektir. Kariyer, teknoloji, girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili rol modelleri de atölyelere katkıda bulunacak ve deneyimlerini paylaşacaktır.

Neden?

Avrupa nüfusunun % 52’si kadındır.

Bunların sadece % 30’u girişimci ve % 32’si ekonomik liderdir.

AB’deki teknoloji sektörü çalışanlarının sadece % 15’i kadındır. Üst yönetim ve yönetim kurulu düzeyine katılım daha da düşüktür.

BİT becerileri için artan talebe rağmen, BİT ile ilgili eğitim alan Avrupalıların yüzdesi azalmaktadır. Bu her iki cinsiyet için de yaygın olsa da, erkeklerden daha az kadın BİT ile ilgili iş ve eğitimi almaktadır. Her 1000 kadın için BİT ile ilgili alanlarda sadece 24 kadın mezun verilmektedir.

Avrupa’nın girişimcilik, yönetim ve teknoloji sektörlerindeki cinsiyet farkı büyüktür. Çünkü az sayıda kız öğrenci BİT ve serbest meslekle ilgili konuları ve kariyerleri seçmektedir.

Nasıl?

Eğitim gelecekteki (dijital) girişimcileri ve liderleri şekillendirmeye yardımcı olabilir.

Olumlu rol modellerini teşvik etmek ve kızlar arasında dijital ve girişimcilik becerilerini arttırmak, cinsiyet farkının üstesinden gelmeye ve kadınların bilim, teknoloji ve iş dünyasına katılımını artırmaya yardımcı olacaktır.

Avrupa genelinde ilk ve ortaöğretimde 20.000 kız çocuğu önümüzdeki üç yıl içinde çalıştaylara katılacak.

Komisyon, çalıştayları sorunun temel nedenlerini ele alan destekleyici eylemlerle tamamlayacaktır:

Zorlu klişeler;

 • Dijital becerilerde eğitim ve öğretim.
 • Kadınların dijital girişimciliğini geliştirmek.

Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik AB’nin temel değeridir. Kadınların dijital ve girişimcilik sektörlerine katılımını arttırmak temel politika öncelikleridir. Komisyonun bu konudaki çalışmaları, beş alana odaklanan Cinsiyet Eşitliği 2016 – 2019 için Stratejik Katılım’a dayanmaktadır:

 • Kadınların işgücü piyasasına katılımının artırılması
 • Cinsiyet ücretini, kazançlarını ve emeklilik açıklarını azaltmak
 • Karar vermede kadınlar ve erkekler arasında eşitliği teşvik etmek
 • Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele ve mağdurları destekleme
 • Dünya genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın haklarını teşvik etmek

Ne zaman?

Çalıştaylar Eylül 2018’den 2020’nin sonuna kadar Avrupa genelinde gerçekleştirilecek.

 

DAHA İYİ VERİ ANALİZİ VE ÖNGÖRÜ İLE EĞİTİMİ GELİŞTİRME (9 İLA 11 ARASI EYLEMLER)

 

EYLEM 9 – EĞİTİMDE BİT ÇALIŞMALARI

Nedir?

ESSIE2 çalışması, okul eğitiminde dijital teknolojilerin kullanımındaki ilerlemeyi ölçecek, PISA anketine eşlik eden BİT kullanımı anketi, OECD ile işbirliği içinde güncellenecektir.

Komisyon ayrıca, 2017 Avrupa Kimliğinin Eğitim ve Kültür Yoluyla Güçlendirilmesine İlişkin Tebliğ’in bir takibi olarak dijital ve girişimcilik yeterlilikleri için yeni kriterlerin uygunluğunu ve uygulanabilirliğini analiz ediyor.

(ESSIE: European Survey of Schools: ICT in Education – Avrupa Okullar Araştırması: Eğitimde BİT Kullanımı.

Bu araştırmanın amacı, 27 Avrupa ülkesi ve İzlanda, Norveç, Hırvatistan ve Türkiye’nin de dahil olduğu 31 ülkede eğitimde BİT’deki ilerlemeyi kıyaslamaktır.

Toplam 190.000’den fazla öğrenci, okul müdürü ve öğretmen ile okullarda BİT’in kullanılabilirliği ve kullanımına ilişkin anket yapılmaktadır.)

Okullar araştırması, Avrupa Birliği’nin ulusal ilerlemeyi i2010 ve EU2020 hedefleriyle karşılaştıran sektörler arası karşılaştırma faaliyetlerinde yer alan serilerden biridir. Daha önce iki anket vardı; Avrupa 2002 ve EU2005 anketleri. Ebeveynlerden gelen verileri de içerecek şekilde 2018’de bir takip anketi gerçekleştiriliyor.

ESSIE2 çalışmasının hedefleri:

 • Eğitimde BİT kullanımının yaygınlaştırılmasında kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek ve sonuçları 2011 – 2012 öğretim yılında yapılan çalışmanın bir önceki baskısıyla karşılaştırmak.
 • Tüm AB ilk ve orta sınıflarını donatmanın ve birbirine bağlamanın maliyeti hakkında tahminler sunmak ve ‘bağlantılı bir sınıfın’ özellikleri hakkında rehberlik etmek.
 • BİT kullanımı ile ilgili PISA anketi gözden geçirilecek ve güncellenecektir.

BİT’in eğitimde pedagojik kullanımı için bir çerçeve geliştirilecek ve BİT kullanımını ölçülebilir bilişsel sonuçlarla ilişkilendirecektir.

Neden?

Eğitim ve öğretim kurumlarında sayısallaştırma ve öğrenmedeki dijital teknolojiler hakkında veri toplama, politika yapmayı bilgilendirmek için çok önemlidir.

Eğitim sistemlerinde teknolojinin kullanımı ve teknoloji kullanımındaki ilerlemenin izlenmesi ile ilgili karşılaştırılabilir ve kapsamlı veriler genellikle az, kısmi veya güncel değildir.

AB düzeyinde daha verimli, etkili ve koordineli veri toplanması gerekmektedir.

Nasıl?

ESSIE2 çalışması Avrupa Komisyonu adına Ipsos MORI ve Deloitte tarafından yürütülecektir. Anket sonuçları, Avrupalı ​​ve ulusal politika yapıcıların okullarda BİT yaygınlaşmasıyla ilgili uygulamaları ve verileri paylaşmalarını sağlayacaktır. Sahte haber ve diğer çevrimiçi riskler gibi öğrencileri etkileyen yeni çevrimiçi fenomenler hakkında veri sağlayacaktır. 31 ülkedeki (EU27, İzlanda, Norveç, Türkiye ve Birleşik Krallık) ilk, ortaokul, lise ve lise meslek okullarında anket yapılacaktır. Okul liderleri, sınıf öğretmenleri, öğrenciler ve veliler ile görüşmeler yapılacaktır.

2000 yılında OECD ilk kez, öğrencilerin BİT kullanımı ile ilgili PISA anketini içeren bir anketi içeriyordu. O zamandan beri BİT anketi ülkelere PISA değerlendirmesinin isteğe bağlı bir bileşeni olarak sunulmuştur. OECD tarafından gerçekleştirilecek projenin temel amacı, BİT anketini alandaki uluslararası uzmanların desteği ile güncellemektir.

Ne zaman?

ESSIE 2 çalışması için, Ekim 2018’de sonuçların sunulacağı bir konferans yapılacak. Nihai rapor 2018’in sonuna kadar yayınlanacak.

Güncellenmiş PISA ICT anketi PISA 2021 anketine dahil edilecektir.

 

EYLEM 10 – YAPAY ZEKA VE ANALİTİK

Nedir?

Önümüzdeki yıllarda iş piyasasında hangi becerilere ihtiyaç duyulacak? Eğitimde bilgi yakalamak ve karar alma süreçlerini iyileştirmek için çevrimiçi olarak mevcut olan verileri en iyi şekilde nasıl kullanabiliriz?

Bu eylem altında, gelecekteki beceri ve beceri eksikliklerini tahmin etmek için yapay zeka ve analitik pilot projeleri başlatılacaktır.

Gelecekteki beceriler için tahmin modelleri oluşturmak üzere çeşitli veri kaynakları birleştirilecek, karşılaştırılacak ve yapay zeka teknikleri ile analiz edilecektir.

Eylem aynı zamanda cinsiyet dengesini ve belirli sektörlere dahil edilmesini ele almak için hangi eğitim politikalarının gerekli olduğu konusunda da fikir verecektir.

Neden?

Boşluk bildirimleri ve istihdam istatistikleri gibi çevrimiçi olarak sunulan bilgiler, eğitim politikası için değerli bilgiler sağlayabilir, ancak veriler nadiren karşılaştırmalı bir şekilde kullanılır.

Beceri boşlukları ortaya çıktıkça, makine öğrenimi, yapay zeka ve öğrenme analitiği kullanarak daha iyi veri analizi, üye devletlerin beceri ihtiyaçlarına ve eğilimlerine uyum sağlamasına ve bunlara yanıt vermesine izin verebilir.

Bu alanlardaki pilot projeler, gelecekteki beceri eksikliklerini tahmin etmek için bir modelin tanımlanmasına ve eğitim sistemlerinin hedeflenmiş eğitim teklifleri geliştirmesine destek verilmesine yardımcı olabilir.

Nasıl?

Komisyon, gelecekteki yeterlilik profilleri için öğrenme yolculuklarını ve eğitim gereksinimlerini tahmin etmek üzere veri analizi projelerine pilot uygulama yapacaktır.

Komisyon, Horizon 2020 Çerçeve Programı kapsamındaki araştırma ve inovasyon yatırımları ve Dijital Tek Pazar oluşturulması yoluyla yapay zekayı en iyi şekilde kullanmak için harekete geçmiştir. Önlemler arasında kişisel ve kişisel olmayan verilerin serbest akışı, Avrupa genelinde birinci sınıf bağlantı ve daha güçlü siber güvenlik kuralları için kapsamlı bir çerçeve bulunmaktadır. Komisyon, bu ilerlemeyi, Avrupa’nın yapay zekadaki rekabet gücünü güçlendirmek ve vatandaşların yapay zeka kullanımının yasal, etik ve sosyo-ekonomik sonuçları hakkındaki endişelerini gidermek için istikrarlı bir düzenleyici çerçeve sağlamak üzere entegre bir yaklaşımla daha da geliştirecektir.

Ne zaman?

2018: Dijital araçları ve uzmanları tanımlayın.

2019: Farklı veri kümelerini merkezileştiren ortak bir veri havuzu oluşturun ve gelecekteki yetkinlik düzeylerini öğrenme etkinlikleriyle eşleşen bir dizi algoritma geliştirip test edin.

2020: Pilot projelerde kullanılan beceri profilleri için öğrenme aktiviteleri ve öğrenme öğeleri deposu oluşturun.

 

EYLEM 11 – STRATEJİK ÖNGÖRÜ

Ne?

İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde dijital teknolojilerin etkisi ve potansiyeli hakkında bir dizi politika, araştırma ve rehberlik belgesi yayınlanacaktır.

Bugün eğitim kurumlarının karşılaştığı zorluklara yenilikçi çözümler belirlemek için AB çapında bir eğitim hackathonu düzenlenecek.

(HACATHON: En basit haliyle bir kodlama yarışmasıdır. “Hack day”, “Hackfest”, “Code fest”, “Code camp” gibi isimlerle de karşımıza çıkabilir. Hackathon genellikle yazılım geliştiricilerinin, arayüz tasarımcılarının ve bilgisayar programcılarının 3 – 5 kişilik gruplar halinde bir araya gelerek 1 – 2 gün boyunca çalışarak yeni bir proje geliştirdikleri yarışmadır.)

Neden?

Bugünün hızlı tempolu, değişen dünyasında, insanların uyum sağlama, öğrenme ve yeniden beceri kazanma yeteneği her zamankinden daha önemli. Eğitim ve öğretim kurumları bu değişikliklere cevap vermeli ve nasıl organize olduklarını ve neyi, nasıl ve nerede öğrettiklerini uyarlamalıdır.

Eğitim ve öğretim için stratejik öngörü, eğitim paydaşlarının proaktif olarak değişikliği planlamasına ve yönlendirmesine yardımcı olabilir. Stratejik öngörü, teknolojik değişimin dinamiklerini keşfetmek ve en önemlisi hangi eylemin gerekli olduğunu ve bunun nasıl uygulanması gerektiğini düşünmek için bir forum sağlar. Stratejik öngörü ve prospektif analiz, eğitim ve öğretim sistemlerini etkileyecek konular hakkında fikir vermektedir. Bu, yaklaşan eğilimleri ve ihtiyaçları ele alan politikalar ve stratejiler tasarlamaya yardımcı olabilir.

Nasıl?

Girişim yardımcı olacaktır:

 • Eğitim ve öğretim sistemlerini etkileyen ve dönüştüren temel dijital eğilimleri daha iyi anlamak;
 • Avrupa düzeyinde eğitimin geleceği ile ilgili bir tartışmayı teşvik etmek;
 • Üye devletleri gelecekteki politika geliştirme için ileri görüşlü fikirleri paylaşmaya davet etmek.

Araştırma ve politika belgeleri sahneyi belirleyecek ve uzman olmayan bir kitlenin eğitim ve öğretimdeki temel eğilimleri anlamalarını sağlayacaktır.

Eğitim hackathon, dijital çağda eğitim için kilit zorlukları belirlemek ve disiplinler ve kuruluşlar arasında ortak çözümler üretmek için, Avrupa’da 48 saatin üzerinde eşzamanlı olarak gerçekleşen yıllık eğitimde farklı eğitim ve öğretim kurumlarından paydaşları aktif olarak meşgul edecektir.

Bu girişim, Komisyonun eğitim konusunda sınır ötesi işbirliğini kolaylaştırma taahhüdünü desteklemektedir ve Avrupa Eğitim Alanının oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.

AB eğitim politikası ulusal eylemleri desteklemek ve yaşlanan toplumlar, işgücündeki beceri açıkları ve teknolojik gelişmeler gibi ortak zorlukların ele alınmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İşbirliği, en iyi uygulamaların değişimi ve karşılıklı öğrenme, neyin işe yaradığına dair bilgi ve kanıtların toplanması ve dağıtılması, ayrıca politika reformları için tavsiye ve destek için bir forum olan Eğitim ve Öğretim 2020 çerçevesi altında gerçekleşir. Stratejik, kanıta dayalı analizi ve ileriye dönük politika tavsiyelerini destekleyen projeler Erasmus + ve diğer AB programları aracılığıyla finanse edilmektedir.

Ne zaman?

2018 – 2019: Bir dizi politika, araştırma ve rehberlik belgesi yayınlanacaktır.

2019: AB çapında eğitim hackathon’u, AB Üye Devletleri ve ortak ülkelerin katılımıyla düzenlenecek.

[1] https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en

 

[2] T.C. Ticaret Bakanlığı, Avrupa Dijital Tek Pazar Stratejisi, URL: https://www.ticaret.gov.tr/blog/sektor-haberleri/avrupa-dijital-tek-pazar-stratejisi

 

[3] Europass, Sıkça Sorulan Sorular, URL: https://europass.gov.tr/component/content/article/78-europass/71-sss.html

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here