İSMAİL SAFA ŞİİRİ

0
154

                                          DARÜŞŞAFAKA

 Darüşşafaka layıkı her türlü senanın

Öksüzlük içinde çekilen rencü ananın

Mahisi o, kaşanesidir belki cenanın

Mihmanı yetimiydim evet darüfenanın

Ben sayei sakfında yetiştim bu binanın.

 

Banileri Yarab ne büyükmüş, bu ne himmet

Şakirtleri elbette olur şakiri nimet

Elbette unutulmaz en büyük nimeti ümmet

Melce bugün evladına bir çok fıkaranın

Ben sayei sakfında yetiştim bu binanın.

 

On altı yıl evvelceki mahrumu pederden

Bivayeü bikes, yine vareste kederden

Masum çocuk, bihaber ahkamü kederden

Oldum burada fariki hersud’u ziyanın,

Ben sayei sakfında yetiştim bu binanın.

 

Mamur olasın dembedem ey darüemanım

Sayende saadetle mürur etti zamanım

Kafi mi teşekkür bu kadar deyne zamanım

Feyzile olup manzedi halü gınanın

Ben sayei sakfında yetiştim bu binanın.

 

Gelsem ne zaman onunla yolda mütenazır

Her revzeni çeşmi şefkattir bana nazır

Tebrik ediyor sanki beni cümle menazır

Bir şey diyorum savtı hazinile cenanın

Ben sayei sakfında yetiştim bu binanın.

 

Üç öksüz o mektep bize mader, peder aldu

Eyvah…vefa korkarım artık heder oldu

Lakin tanıyan girye ile yad eder oldu

Bir kaç seneler hemdemi (Kami, le Vefa) nın

Ben sayei sakfında yetiştim bu binanın.

 

Yarab o ne alemdi sezavarı tezekkür

Bilmezdim onun kadrini layıktı teşekkür

Mazinin o hengamını ettikçe tefekkür

Mahsulü şu söz olmada bir hissi nehanın

Ben sayei sakfında yetiştim bu binanın.

 

Darüşşafaka: En büyük asara zamime

Darüşşafaka…salibi ahlakı zamime

Darüşşafaka: calibi eşfakı amime

Teskinine mehsus yetimane figanın

Ben sayei sakfında yetiştim bu binanın.

 

Allah ne mekteptir o şayanı temaşa

Banileri mensimi kalırı dehirde haşa

Bir heykeli yekpare olunmuş demek inşa

Rahmet okumaktır demek bunca lisanın:

Ben sayei sakfında yetiştim bu binanın.

 

Eytama o, sermaye nanü nemektir;

Hami o, mürebbi o, müzekki o, demektir.

Takdis! Bu mektep, bu ne kıymetli emektir!

Tenvirine şayeste nucumiyle semanın

Ben sayei sakfında yetiştim bu binanın.

 

Sen sayei sakfında bunun toplanan eftal

Gayret sizi hiç eylemesin nefsiniz iğfal

Mes’utsunuz, taliiniz gerçi siyehfal

Gayret, ki eder gıpta size kalbi (Safa) nın

Ben sayei sakfında yetiştim bu binanın.

 

                                                            1311-1895

                                                            İSMAİL SAFA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here