Üniversiteler ve Özel Sektör

0
456

Eskişehir’deki Anadolu Üniversitesinde medya planlama dersi vermeye başladıktan sonra üniversiteler ile özel sektörün birbirlerine olan ihtiyaçlarını daha yakından yaşama fırsatı elde ettim. Gördüğüm kadarıyla çift yönlü bir ilişki gereksinimi var; Özel sektör, üniversitelerin akademik bilgilerinden, üniversiteler ise özel sektörün deney,mlerinden yararlanmak zorunda. Yine gördüğüm başka bir gerçek, özel sektörün bu çift yönlü ilişkiden daha verimli yararlanıyor olması. Pek çok özel şirket, personel ve kurumsal eğitimlerinde üniversitelerden yararlanırken, üniversiteler özel sektörden yeterince yararlanamıyor.

Hepimiz biliyoruz ki, üniversite eğitimi tek başına gençleri iş hayatına hazırlamakta yetersiz. Öğrencilere yeterince uygulama fırsatı veremiyoruz. Dolayısıyla öğrenciler teori ile pratiği birleştiremiyor ve eğitimini aldığı işi ancak iş yerinde öğrenebiliyorlar. Bu konuda üniversitelere sadece staj imkanı sağlayarak yardımcı olamayız. Onlarla daha sık ve daha yakın ilişki içinde olup, onları pratik hayatın içinde daha fazla bulunmaya özendirmeliyiz.

Bu özendirmeyi düzenli olarak yapan üç kurumdan bahsetmek istiyorum : Bunlardan birincisi IAA (Uluslararası Reklamcılar Derneği). Bu dernek yıllardır iletişim fakülteleri öğrencileri arasında sosyal konulu kampanya yarışmaları düzenliyor. Dereceye girenleri yurtdışındaki daha büyük organizsayonlara götürerek onlara müthiş bir özgüven kazandırıyor. Bu yıl ki kampanya konusu, “Kan ver, hayat kurtar”. Eskişehir’deki öğrencilerimin bu konuya hazırlanışlarındaki şevki gördüğümde, sektör olarak IAA’e teşekkür borçlu olduğumuzu hissettim.

Teşekkür borçlu olduğumuz bir diğer kurum ise Aydın Doğan Vakfı. Vakfın düzenlediği “Genç İletişimciler yarışması” da iletişim fakültelerinde ayrı bir heyecan yaratıyor.  Gruplar halinde bu yarışmalara katılan öğrenciler tam bir reklam ajansı gibi düşünüyor, davranıyor ve hazırlık yapıyorlar. Eskişehir’deki öğrencilerimden bir grup son yarışmada derece kazanmışlar. Derecelerini henüz bilmiyorlar. Ama çok mutlular. Geleceğe daha güvenli bakıyorlar. Onlara bu özgüveni kazandıran vakfa da teşekkür etmeyi borç biliyorum.

Bu konuda faaliyette bulunan özel sektör firmaları da var. Onların faaliyetlerini de haftaya aktaracağım.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here