Dijital Dönüşümün Teknolojik Araçları

0
250

Her teknolojik aracın kullanım alanı firmadan firmaya değişiklik gösterebilir. Bu araçları kullanmaya başlamadan önce, firmanız ve kuruluşuna sağlayacağı yararları gözden geçirmeniz gerekir. İş süreçlerinizi hızlandırıyor mu? Emek tasarrufu sağlıyor mu? Daha kaliteli ürünler yaratıyor mu? Maliyetleri düşürüp, daha fazla kâr etmenizi sağlıyor mu?

Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi, dijital dönüşümün amacı, Endüstri 4.0 standartlarında üretim ve hizmet faaliyetlerinde bulunmaktır.

Endüstri 4.0 fikri, her ne kadar ağır sanayi dalları için ortaya çıkmış olsa da giderek tarım ve hizmetler sektörlerine de yayılmış, bununla da kalmayıp, Toplum 5.0 kavramı altında sosyal yaşamımızı da kapsamı içine almıştır. Endüstri 4.0’ın temel tanımı; insan faktöründen tamamen arındırılmış, bütünüyle otonom ve mükemmelleştirilmiş endüstriyel süreçlere dayalı bir üretim sisteminin inşa edilmesidir.

Bu tanım, içeriğinden de anlaşılacağı üzere, zor ve tehlikeli iş süreçlerini içeren ağır sanayi dalları için geçerlidir. Bu felsefenin gerisinde yatan nedenlerin başında ise, insan faktörünü üretim süreçleri dışına çıkardığımız oranda, insan kaynaklı hataların da ortadan kalkacağı, üretim süreçlerinde tam bir standardizasyon sağlanacağı düşüncesi yatmaktadır. Bu koşul sağlandığında, emek ve ücretlerden tasarruf sağlanmış olacak, bir yanda büyük tasarruflar elde edilirken bir yanda da bu tasarrufların sonucunda kâr maksimisazyonu sağlanacaktır.

Endüstri 4.0 felsefesi, diğer üretim ve hizmet kollarında da kabul gördükçe, “İnsan faktöründen tamamen arındırılmış” bölümü, “insan faktörü mümkün olduğunca azaltılmış” olarak değiştirilmiştir. Zira, ağır sanayi dışında kalan sektörlerde insan faktörünü tamamen dışlamak mümkün değildir. Karanlık Fabrikalar kavramını anlatırken bu konuya detaylı olarak değineceğim. Dijital dönüşüm faaliyetlerini başlatan firmaların ve kamu kuruluşlarının, bu gerçekliği göz önüne alarak yeni stratejilerini oluşturmalarını tavsiye ederim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here