Sigortacılar Gazeteyi Tercih Ediyor

0
564

Sigorta sektörünün geçtiğimiz bir yıl (Nisan 2005-Nisan 2006) içerisinde yayınlanan reklamların verilerini incelediğimizde karşımıza ilginç bir tablo çıkmakta. Sektörde faaliyet gösteren firmaların, mecra tercihlerinin oldukça çeşitli ve zengin olduğunu görmekteyiz. Örneğin, 54 adet sigorta şirketi gazetelerde reklam yayınlatırken, dergilerde bu sayı 32, televizyonlarda 20, radyoda ise 21’dir. Sinemalarda reklam yapan firma sayısı 6, billboard kullanan firma sayısı ise yalnızca 5’tir.

Geçtiğimiz bir yıl içerisinde televizyonlarda en çok reklam yapan Sigorta şirketlerinin başında Koç Allianz’ı görmekteyiz. Tarife fiyatları üzerinden baktığımızda en çok harcamanın bu firma tarafından yapıldığını görmekteyiz. Toplam harcamanın yaklaşık %21’i Koç Allianz tarafından yapılmış. Buna karşın, en çok süreli reklam yapan firma ise, tarife fiyatları sıralamasına göre 5. sırada yer alan Aksigorta firmasıdır. Aksigorta toplam 157,195 saniye reklam yayınlatmış.Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere Koç Allianz, Aksigorta’ya göre daha pahalı reklam kuşaklarını tercih etmiş.

Aylara göre TV reklamlarının dağılımına baktığımızda, 2005 Nisan’ında 100,000 saniye civarında olan Sigorta firmaları reklamları hızla düşmeye başlamış, Temmuz ve Ağustos aylarında sıfır olmuştur. Eylül’den itibaren artış gösteren reklamlar Aralık ayında en yüksek noktaya (160,000 saniye) ulaşmıştır. Aralık ayından sonra tekrar düşüş eğilimine girdiğini görmekteyiz.

Günlük gazetelerde ise liderliğin Anadolu Sigorta’da olduğunu görmekteyiz. Tarife fiyatları üzerinden baktığımızda toplam sektörel reklam harcamalarının %24’ünün bu firma tarafından yapıldını söyleyebiliriz. Anadolu sigorta, sütun/cm bazında da en çok reklam yayınlatan firma konumda bulunmakta. Toplam 60,729 st/cm reklam yayınlatmış. TV’nin lider Koç Allianz ise gazete reklamverenleri sıralamasında 9. sırada bulunmakta.

Dergiler Ak Emeklilik birinci sırada bulunuyor. Bir yıl boyunca toplam 44 sayfa dergi reklamı yayınlatmış. TV’lerin birincisi Koç Allianz dergi sıralamasında 12.sırada, gezetelerin birincisi Anadolu Sigorta ise 4. sırada yer almakta.

Radyoların birincisi ise Anadolu Hayat Emeklilik. İkinci sırada Koç Allianz, 3. sırada ise Ak Emeklilik bulunuyor. Sinemaların ilk üçünde ise sırasıyla, Anadolu Sigorta, Yapı Kredi Emeklilik ve Ak Emeklilik yer alıyor. Billboard’larda ise Ak Emekliliğin ezici bir üstünlüğü olduğunu görmekteyiz. Toplam bilboardların % 63’ünde Ak Emekliliğin reklamları yayınlanmış.

Aylara göre tüm mecraların grafiklerini incelediğimizde, TV, Gazete, Dergi ve Radyolarda en yüksek harcamanın Aralık 2005 tarihinde gerçekleştiğini, Sinemalarda tepe noktasının Ocak 2006’da, Billboardlarda ise Kasım 2005’te gerçekleştiğini görmekteyiz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here