Internet’i Kullanan Çok Reklam Veren Yok

0
456

Bir mecra düşünün, bir yıl içinde izleyici sayısı %100 artıyor. İzleyicilerinin bu mecraya ayırdığı süre günden güne artıyor. Bu mecra her geçen gün, haberleşme, bilgi edinme ve alışveriş için daha fazla kullanılmaya başlanıyor. Ama bu mecra reklam alamıyor.

Sizlerin de tahmin ettiği üzere bu mecra internet .

Tüm Dünya’da yaklaşık 938,7 milyon kişi internet kullanıyor. Yani, teorik olarak, 938,7 milyon kişiye ulaşma imkanı sağlıyor. Populasyonuna oranla interneti en çok kullanan ülkelerin başında İsveç geliyor. İsveç nüfusunun yaklaşık yüzde 73,6’sı (9,043,990 kişi) internet kullanıyor. Kişi sayısı bazında baktığımızda ise, internet en çok ABD’de kullanılmakta. ABD’de tam 296,2 milyon kişi internet kullanmakta.

Dünya’da en çok internet kullanan 10 ülke, toplam internet kullanıcıların yüzde 68’ini oluşturmakta. Bu ülkerler dışında kalan ülkelerin internet kullanan nüfus ortalaması yüzde 11,1 iken genel Dünya ortalaması ise %14,6’dır. Türkiye’de ise internet kullanım oran yüzde 18’e yükselmiş. Bu oran Dünya ortalamasını aştığımızı göstermekte.

Ülkemizde yaklaşık 13 milyon kişi belli periodlarla interneti kullanmaya başlamış.  Bu, hiç de azımsanacak bir rakam değil. Evde internet kullanma oranı ise yüzde 6’dan, yüzde 10’a yükselmiş. Evde internet kullanımı, her gün kullananların oranını da yükseltmiş. 2004 yılında, her gün internet kullandığını belirtenlerin oranı yüzde 19 iken 2005 yılında yüzde 39’a yükselmiş. İnternete girdiğini belirtenlerin, internette ortalama 62 dakika geçiriyor olmaları da ilg, çekici bir bulgu.

2005 yılında, ABD’de internet reklam harcamalarının, toplam reklam pastasından aldığı pay yüzde 13,3’e yükselmiş. Yani, ABD’deki internet reklam harcamaları 8,3 milyar ABD dolarına ulaşmış. (Türkiye’deki 5 mecranın toplam reklam harcamalarının 1,7 milyar dolar olduğunu hatırlatmak isterim.) Reklam Dünyası, internet reklam harcamalarının 2006 yılında yüzde 4,6, 2008’de ise yüzde 5,7 büyüme sağlayacağını ileri sürmektedirler.

EN ÇOK İNTERNET KULLANAN

ÜLKELER SIRALAMASI

 

#

ÜLKELER

İnternet Kullanan Nüfus Yüzdesi

İnternet Kullanan Nüfus

Toplam Nüfus

Verilerin Kaynağı

1

İsveç

73.6 %

6,656,733

9,043,990

Nielsen//NR June/05

2

Hong Kong

70.7 %

4,878,713

6,898,686

Nielsen//NR Feb./05

3

Danimarka

68.7 %

3,720,000

5,411,596

C-I-A Mar./05

4

ABD

68.5 %

202,888,307

296,208,476

Nielsen//NR June/05

5

Norveç

68.2 %

3,140,000

4,606,363

C.I.Almanac Mar./05

6

Avusturalya

67.2 %

13,784,966

20,507,264

Nielsen//NR June/05

8

Hollanda

66.2 %

10,806,328

16,322,583

Nielsen//NR June/04

7

Izlanda

67.1 %

198,000

294,947

CIA – Mar./05

10

Kanada

63.8 %

20,450,000

32,050,369

C-I-A Dec./03

10

Güney Kore

63.3 %

31,600,000

49,929,293

KRNIC Dec./04

TOP 10 Ülke

68.0 %

271,283,058

398,796,375

IWS – July 31/05

Diğer Ülkeler

11.1 %

667,427,871

6,021,306,347

IWS – July 31/05

Toplam Dünya

14.6 %

938,710,929

6,420,102,722

IWS

Ülkemizde internete ayrılan bütçe ise bindelik oranlarla ifade edilmektedir. Ulaşılan kişi sayısı ve tüm Dünya’da aldığı payı göz önüne aldığımızda ülkemizde de internet reklamlarının aldığı payın yüzde 3-4 seviyelerine gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki, reklamverenler bu mecraya neden yeterli ilgiyi göstermiyorlar?  Bu sorunun iki önemli cevabı var; Öncelikle bu mecrayı tanımıyorlar. Ülkemizde hemen hemen her mecrayı temsil eden bir meslek örgütü varken, internet işiyle uğraşanlar henüz örgütlenebilmiş değiller. Örgütlenemeyince de kendilerini anlatmak ve tanıtmakta zorlanıyorlar.

İkinci önemli neden ise bu mecranın ölçümlenmiyor olmasıdır. Reklamverenlerin, Tv, Basın ve Radyo’ya olan ilgisinin başında bu mecraların ölçümleniyor olması gelmektedir. Böylece paralarının nereye gittiğini takip edebiliyorlar. İnternet reklamcılığının gelişebilmesi için iki tür araştırmaya ihtiyaç vardır: Birincisi, aynen TV’lerde olduğu gibi rating ölçümü, diğeri ise Bileşim Medya’nın 5 mecra için yürüttüğü ve ADEX olarak adlandırılan reklam harcama ölçümleridir. Bu araştırmalar hayata geçirilmeden, ülkemizde internet reklam harcamalarının artmasını beklemek pek olası gözükmüyor.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here